• +36-54/410-060
 • +36-20/463 17 15
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Olvasóink értékelése: 0 / 5

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

Szolgáltatási díjtételek

 

Érvényes:  2024. január 1-től 

 

 

 

 

 

Könyvtári tagság

1000 Ft/év

Kedvezményes tagság

500 Ft/év

Könyvtári számítógép és Internet használat

 

14 éven aluliaknak

200 Ft/óra

14 éven felülieknek

300 Ft/óra

Szövegszerkesztés:

 

 1/4 óránként (csak számítógéphasználat)

75 Ft

amennyiben könyvtáros segítségét veszi igénybe minden további megkezdett 1/4 óra

 + 100 Ft

Könyvtárközi kölcsönzés

mindenkori postaköltség

Késedelmi díj      

Kölcsönözhető könyv + melléklete, DVD, CD

 

1. felszólítás

500 Ft

2. felszólítás

1.000 Ft

3. felszólítás

1.500 Ft

4. felszólítás

2.000 Ft

Reprográfiai szolgáltatás

Fénymásolás

 

A/4-es lap egyoldalas

20 Ft/oldal

A/4-es lap kétoldalas

30 Ft/oldal

A/3-as lap egyoldalas

40 Ft/oldal

A/3-as lap kétoldalas

50 Ft/oldal

 szkennelés 

50 Ft/oldal

Nyomtatás

 

A/4 egyoldalas

25 Ft/oldal

A/4 grafikus felületű 

40 Ft/oldal

A/4 kétoldalas

40 Ft/oldal

A/4-es színes nyomtatás

150 Ft/oldal

A/5-ös színes nyomtatás

75 Ft/oldal

A/6-os színes nyomtatás

40 Ft/oldal

Elveszett dokumentum

  az 1980 előtt megjelent dokumentumok esetében dokumentumonként a beszerzési ár tízszerese, de legalább 1500 Ft

 

      az 1981 - 1990 között megjelent kötetek esetében kötetenként a beszerzési ár ötszöröse, de legalább 1500 Ft

 

      1991-2000 között megjelent dokumentumok esetében dokumentumonként a beszerzési ár háromszorosa, de legalább 1500 Ft

 

      2001 után megjelent dokumentumok esetében a dokumentum beszerzési ára, de legalább 1500 Ft

      nehezen beszerezhető dokumentumok esetén a másolás, vagy szkennelés költsége a szerzői jogok figyelembe vételével


Könyvtárhasználati Szabályzat melléklet

 

DERECSKE VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

VÁROSI KÖNYVTÁRÁNAK

 

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

 

DERECSKE

2018.

 1. Általános szabályok

 

A derecskei Városi Könyvtár (továbbiakban a könyvtár) általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár, gyűjteményeihez, szolgáltatásaihoz való hozzáférést állampolgári jogon biztosítja.

A könyvtár mindenki számára használható, amennyiben a Könyvtárhasználati Szabályzatban foglaltakat betartja. A szabályzatot bárki számára hozzáférhetővé kell tenni.

 

1.1. A könyvtár elérhetőségei:

 

Székhely:                    4130 Derecske, Köztársaság út 107.

Postacím:                    4130 Derecske, Pf.: 23.
Telefon, fax:               54/410-061;
Igazgató:                    54/410-060
A könyvtár honlap címe:        www.dmvkk-derecske.hu

E-mail:                                    Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Online katalógus (OPAC):     https://opac3.derecske.monguz.hu

 

1.2. Nyitva tartás:

 

         Hétfő :            Zárva

         Kedd:             9-17

         Szerda:            9-17

         Csütörtök:       9-18

Péntek:            9-17

         Szombat:         8-12

 

A Városi Könyvtár nyáron – az augusztus 20-át megelőző - 3 hétig zárva tart.

 

1.3. A könyvtár használatának rendje

 

1.3.1. A könyvtár nyitvatartási ideje alatt minden érdeklődő látogathatja a könyvtárat, igénybe veheti szolgáltatásait, ingyenesen látogathatja rendezvényeit, programjait.

 

1.3.2. A könyvtár előterében található ruhafogas használata kötelező. A ruhákban, táskákban hagyott értékekért a könyvtár felelősséget nem vállal. Az olvasó a kézitáskáját viheti be a kölcsönző- és olvasótérbe.

 

1.3.3. A könyvtár szolgáltató helyiségeiben étkezni és dohányozni tilos. A mobiltelefont a wifi hálózathoz csatlakoztatva lehalkított üzemmódban lehet használni

 

1.3.4. A könyvtár épületének, berendezéseinek, használati tárgyainak és eszközeinek védelme, rendeltetésszerű használata; a könyvtári dokumentumoknak anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság, a rend megóvása minden látogató érdeke és kötelessége.

 

1.3.5. A könyvtárlátogató magatartásával, viselkedésével nem akadályozhatja az intézményben folyó tevékenységet. A könyvtár látogatói és dolgozói sérelmére elkövetett, törvénybe, közerkölcsbe ütköző magatartás, az intézmény ittas állapotban, vagy mosdatlanul, piszkos, oda nem illő, a közösségi és társas szabályoknak nem megfelelő ruházatban való látogatása a további könyvtárlátogatás és a könyvtári tagság felfüggesztésével járhat.

 

1.3.6. .A könyvtár területén hirdetések, közlemények, szórólapok csak az intézmény igazgatójának vagy a könyvtár vezetőjének engedélyével rakhatók ki.

 

1.3.7. A könyvtár rendjét megszegő, a használat szabályait be nem tartó olvasótól a szolgáltatások teljesítését az intézmény ideiglenesen megvonhatja.

 

1.3.8. A látogatók – amennyiben a könyvtár dolgozóinak valamilyen intézkedését sérelmezik - , panaszukkal az intézmény vezetéséhez fordulhatnak. A látogatók véleményükkel javaslataikkal szintén az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak, aki az intézmény Panaszkezelési szabályzatában foglaltak szerint jár el.

 

 1. A könyvtár szolgáltatásai

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló, 1997. évi CXL. törvény 56. § (1) bekezdése értelmében a nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére bármely könyvtárhasználó jogosult, (2) bekezdése szerint a könyvtár alapszolgáltatásai ingyenesek.

 

A könyvtár alapszolgáltatásai a következők:

 

 1. a) a könyvtárlátogatás,
 2. b) a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata,
 3. c) az állományfeltáró eszközök használata,
 4. d) információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

 

2.1. Beiratkozás nélkül igénybe vehető szolgáltatások

 

- a könyvtár bemutatása, megtekintése,

- a könyvtári feltáró eszközök (katalógusok, OPAC) használata,

- informálódás a könyvtár szolgáltatásairól,

- a folyóirat-olvasó használata,

- kézikönyvtári állomány helyben használata,

- csoportos könyvtárlátogatások,

- könyvtári rendezvények látogatása,

- fénymásolás, szkennelés, internet-és számítógéphasználat, nyomtatás (a könyvtári díjszabás szerint),

- a wifi használata saját eszközön.

A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény 56.§ (3) bekezdése értelmében az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználó meghatározott adatait (természetes személyazonosító adatok, lakcím) regisztrálhatja.

2.2. Beiratkozással igénybe vehető szolgáltatások

Beiratkozással, további térítés nélkül igénybe vehető szolgáltatások:

 

- nyomtatott dokumentumok kölcsönzése (folyóiratok esetén a legfrissebb szám kivételével),

- hangos könyvek, CD-k, DVD-k kölcsönzése,

- könyvtárközi kölcsönzés (a dokumentum visszaküldési postaköltségének megfizetése mellett)

- NAVA pont használata,

- helyismereti gyűjtemény helyben használata.

 

 1. Beiratkozás

 

3.1. A beiratkozás szabályai

 

3.1.1. A könyvtárba személyazonosságának, elérhetőségének megfelelő igazolása (személyi igazolvány, lakcímkártya) és a beiratkozási díj megfizetése mellett minden magyar és külföldi állampolgár beiratkozhat. A beiratkozási díj összegét a Könyvtárhasználati Szabályzat Szolgáltatási díjtételek melléklete tartalmazza.

 

3.1.2. A könyvtárhasználó a beiratkozáskor megismeri a könyvtári szolgáltatásokat, a könyvtárhasználat szabályait, továbbá nyilatkozatot ír alá, amelyben azok betartását, illetőleg a károkozásért az anyagi felelősséget vállalja. A korlátozottan cselekvőképes illetve cselekvőképtelen személy esetében annak törvényes képviselője vállal anyagi felelősséget, a könyvtári tagsághoz a jótálló írásos hozzájárulása, kezessége szükséges.

 

3.1.3. A könyvtárba való beiratkozással szerezhető könyvtári tagság 365 napra szól. A beiratkozás személyhez kötött, másra át nem ruházható. Beiratkozáskor a beiratkozott olvasó olvasójegyet kap, melyet kölcsönzéskor köteles bemutatni.

 

3.1.4. A beiratkozáskor rögzített adatokat az intézmény személyhez kötötten a nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosításához, az olvasóval való kapcsolattartáshoz, a könyvtári nyilvántartások vezetésére, könyvtári statisztikák készítésére, illetve tartozás esetén a végrehajtási eljáráshoz használhatja fel. A könyvtár további adatokat is gyűjt és nyilvántart. Statisztikai nyilvántartás számára a könyvtár tanuló esetében kéri az oktatási intézmény típusát (alap-, közép-, felsőfokú intézmény), alkalmazásban állóktól a betöltött munkakör típusát. A természetes személyazonosító adatokon és a lakcímen kívüli adatok megadását a könyvtárhasználó megtagadhatja.

 

3.1.5. A könyvtár a beiratkozáshoz, kölcsönzéshez, statisztikák készítéséhez szükséges adatokat integrált könyvtári számítógépes rendszerében (HunTéka) rögzíti. Az adatokat a könyvtár könyvtáros munkakörben dolgozó munkatársai kezelik az adatvédelmi szabályozást betartva.

 

3.1.6. Az adatok valódiságát bizonyító és a beiratkozási díj kedvezmények igazolásához szükséges dokumentumokat a beiratkozni szándékozó köteles bemutatni.

 

3.1.7. A beiratkozáskor közölt adatokban való változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak. A személyi adatváltozás bejelentése a könyvtárhasználó, a változás átvezetése a könyvtár erre kijelölt munkatársainak kötelessége.

 

3.1.8. A könyvtárhasználó a beiratkozással egyidejűleg hozzájárul személyi adatainak a rögzítéséhez és a GDPR szabályozásnak megfelelő kezeléséhez.

 

3.1.9. A könyvtárhasználó elérhetőségei megadásával felruházza a könyvtárat, hogy ezekre az elérhetőségekre értesítéseket (könyvtárközi kölcsönzés, előjegyzett dokumentum) ügyfélszolgálati, könyvtári marketing célú leveleket, üzeneteket küldjön.

 

3.1.10. A könyvtár a személyi adatokat kizárólag nyilvántartása számára használja, illetéktelen személynek vagy szervnek azt át nem adja. A könyvtár a személyes adatok védelméről és adatkezelésről az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni. A részletes adatvédelmi szabályozást az intézmény Adatvédelmi szabályzata tartalmazza.

 

3.1.11. Az olvasó bármikor betekinthet az őt érintő nyilvántartásba, tartozásáról listát kérhet.

 

3.1.12. A könyvtári tagság megszűnésével a könyvtárhasználó inaktív taggá válik, ha a tagsági díját nem fizeti meg. A könyvtár a könyvtári tag adatait az érvényes könyvtári tagság teljes időtartama alatt és annak lejártától számított 3 évig tárolja az e célt szolgáló nyilvántartó rendszerében. A könyvtárhasználati tagság lejárta után 1096 nappal – külön kérvény benyújtása nélkül – a könyvtár törli az érintett személyes adatait. Ez akkor lehetséges, ha nincs könyvtartozása vagy díjhátraléka. A könyvtári tagság megszűnik a természetes személy halálával, kilépéssel, kizárással.

 

3.2.Beiratkozási díjak, díjkedvezmények

A beiratkozási díj összegének változása az intézményvezető döntése alapján minden év január 1-jén lép érvénybe. A könyvtár saját döntése alapján az ingyenes tagságra jogosultak körén felül ingyenes beiratkozást biztosíthat. A beiratkozási díjakat a Könyvtárhasználati szabályzat díjszabási melléklete tartalmazza.

3.2.1. Ingyenes tagságra jogosultak:

- 18 éven aluli diákok,

- a 70 éven felüli nyugdíjasok,

- a fogyatékkal élők,

- a helyi oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok,

- közgyűjteményi dolgozók,

 

3.2.2. Kedvezményes tagság (50 %-os díjkedvezmény)

 

- a 18 éven felüli, nappali tagozaton tanuló diákok,

- 70 éven aluli nyugdíjasok,

- a gyeden, gyesen lévők,

- a nem helyi oktatási intézményben dolgozó pedagógusok,

- helyi Polgármesteri Hivatal dolgozói,

-a külső segítők,

- az egyházak vezetői,

- munkanélküliek.

 

3.2.3. Teljes árú beiratkozási díj

 

Teljes beiratkozási díjat fizet, aki a 3.2.1 és a 3.2.2 pontokba nem sorolható.

 

 1. Kölcsönzés

 

4.1. Általános szabályok

 

4.1.1.Csak érvényes könyvtári tagsággal bíró, tartozással nem rendelkező használó jogosult a kölcsönzésre. A könyvtári tagság személyhez kötött, másra át nem ruházható.

 

4.1.2. A beiratkozott olvasó ingyenesen kölcsönözheti a könyvtár erre kijelölt dokumentumait.

 

4.1.3. Ha a könyvtárhasználó által keresett dokumentum kölcsönzésben van, kérésre előjegyezhető.

 

4.1.4. Felnőtt könyvtárhasználó egy alkalommal 10 darab dokumentumot ( könyv/hangoskönyv/DVD/CD) kölcsönözhet. A kölcsönzési határidő 21 nyitvatartási nap. A kölcsönzés 2 alkalommal meghosszabbítható -amennyiben azt más könyvtárhasználó nem jegyezte elő.

 

4.1.5. Felnőtt könyvtárhasználó egy alkalommal 12 időszaki kiadványt (hetilapot, folyóiratot) kölcsönözhet – a legfrissebb szám kivételével - 1 hetes határidővel. A kölcsönzés – amennyiben más könyvtárhasználó nem igényelte – egy alkalommal meghosszabbítható.

 

4.1.6. Gyermek (14 éven aluli) könyvtárhasználó egy alkalommal 6 darab dokumentumot (könyv/hangoskönyv/DVD/CD) kölcsönözhet. A kölcsönzési határidő 21 nyitvatartási nap. A kölcsönzés 2 alkalommal meghosszabbítható – amennyiben más könyvtárhasználó nem jegyezte elő.

 

4.1.7. Gyermek (14 éven aluli) könyvtárhasználó egy alkalommal 6 időszaki kiadványt (hetilapot, folyóiratot) kölcsönözhet – a legfrissebb szám kivételével – 1 hetes határidővel. A kölcsönzés - amennyiben más könyvtárhasználó nem igényelte – egy alkalommal meghosszabbítható.

 

4.1.8. A kézikönyvtári állományban található könyvek a könyvtáros mérlegelése alapján zárástól nyitásig, illetve hétvégére kiadhatók.

 

4.1.9. Az online katalógus használatához a felhasználó a vonalkód (olvasójegyszám) mellett jelszót kap, melyet az első használatkor módosítania kell. (http://opac3.derecske.monguz.hu/) Az olvasói belépés után a felhasználó megtekintheti kölcsönzéseit, dokumentumot jegyezhet elő, 1 alkalommal hosszabbítást kezdeményezhet az általa kikölcsönzött dokumentumokra.

 

4.2. Kölcsönzési határidő hosszabbítása

 

A kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzési határidejének meghosszabbítása történhet személyesen, telefonon, e-mailben, valamint a Huntéka OPAC (opac3.derecske.monguz.hu) oldalon.

 

4.3. Előjegyzés

 

4.3.1. Ha a könyvtárhasználó által keresett dokumentum kölcsönzésben van, kérésre előjegyezhető. Az előjegyzett dokumentumok beérkezéséről a könyvtár a megadott elérhetőségre értesítést küld.

 

4.3.2. Az előjegyzett dokumentumot a kiértesítést követően 5 nyitvatartási napig tartjuk nyilván, majd az előjegyzést érvénytelenítjük.

 

4.3.3. Az OPAC oldalon belépve (http://opac3.derecske.monguz.hu/) a könyvtárhasználó az előjegyzést maga is kezdeményezheti.

 

4.4. Könyvtárközi kölcsönzés

 

4.4.1. A saját állományból ki nem elégíthető olvasói kérések könyvtárközi kölcsönzés útján teljesíthetők az 1997. évi CXL. törvény és az azt kiegészítő 73/2003. (V. 28.) Kormányrendelet rendelkezései alapján. A szolgáltatást érvényes tagsággal rendelkező, beiratkozott olvasó veheti igénybe.

 

4.4.2. A könyvtárközi kölcsönzés útján kölcsönzött dokumentum kölcsönzési feltételeit a kölcsönző könyvtár határozza meg.

 

4.4.3. Eredetiben küldött dokumentum átkölcsönzése esetén az igénylő könyvtárhasználót terheli a dokumentum visszaküldésével kapcsolatos tényleges postaköltség összege.

 

4.4.4. A másolatban vagy elektronikusan kapott dokumentum fénymásolási díját a küldő könyvtár állapítja meg. A másolati díj az igénylő könyvtárhasználót terheli.

 

4.4.5. A könyvtáros az olvasó kérését könyvtárközi kérőlapon veszi fel.

 

4.4.6. A szolgáltatásból kizárható az az olvasó, aki késve hozza vissza a könyvtárközi kölcsönzés útján kölcsönzött könyvet.

 

4.4.7. Ha a könyvtárközi kérés útján kapott dokumentum elvész vagy megrongálódik, annak térítési díját, amelyet a kölcsönadó intézmény állapít meg- a könyvtárhasználónak kell megfizetnie.

 

4.4.8. Kérés visszamondása csak abban az esetben lehetséges, ha a küldő könyvtár még nem postázta, illetve még nem fénymásolta a kért dokumentumot. Ellenkező esetben a kérőnek meg kell térítenie a költségeket.

 

4.5. Eljárás vissza nem hozott dokumentumok esetén

 

4.5.1. A kölcsönzési határidő lejárta után 10 nap türelmi idő szolgál a kikölcsönzött dokumentumok visszahozatalára. Ezt követően a határidőt mulasztó Késedelmi felszólítást kap, késedelmi díjat köteles fizetni. A késedelmi díjakat a Könyvtárhasználati Szabályzat 1. sz. Szolgáltatási díjtételek melléklete szabályozza.

 

4.5.2. Amennyiben a könyvtárhasználó a felszólítások után sem rendezi tartozását, a könyvtár az 1994. évi LIII. tv. értelmében bírósági eljárást kezdeményezhet.

 

4.5.3. Elveszett, megrongált dokumentum tényleges értékét vagy a helyrehozáshoz szükséges költségeket (másolás, javítás, kötés stb.) a könyvtárhasználó köteles megtéríteni. Az elveszett dokumentum helyett egy másik, az elveszett vagy megrongált dokumentummal azonos példányt hozhat a könyvtárhasználó.

 

4.5.4. Nem kölcsönözhet az a könyvtárhasználó, aki a könyvtárnak dokumentummal, vagy késedelmi díjjal tartozik.

 

 1. Számítógép- és internet-használat

 

A számítógép- és az internet-használatot a könyvtár Számítógép- és internet-használati szabályzata tartalmazza.

 

 1. Reprográfiai szolgáltatások

 

6.1. A könyvtári és egyéb dokumentumokról a szerzői jogi szabályozásnak megfelelően a könyvtár térítés ellenében a könyvtárhasználó kérésére másolatot készít. A reprográfiai szolgáltatások díjait a Könyvtárhasználati Szabályzat Szolgáltatási díjtételek melléklete tartalmazza.

 

6.2. Nagyobb mennyiségű másolatot meghatározott időre készítünk el.

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

7.1. A könyvtárhasználó észrevételeivel és panaszaival jogorvoslatért a könyvtárosokhoz, ill. az intézmény igazgatójához fordulhat. Ennek részleteit a Panaszkezelési Szabályzat tartalmazza.

 

7.2. Ha a dokumentumot az olvasó a kölcsönzés megkerülésével próbálja kivinni a könyvtárból, a könyvtár megbízott munkatársa jegyzőkönyvet vesz fel.

 

7.3. Ha a könyvtárhasználó figyelmeztetés ellenére a szabályzatnak nem tesz eleget, a dokumentumokat, a könyvtár hagyományos és számítógépes adathordozóit, használati tárgyait gondatlanul kezeli, a könyvtár vezetője az eset súlyosságát mérlegelve büntetőfeljelentést tesz. Az okozott kár mértékét figyelembe véve bizonyos időre, vagy végleg kizárhatja az olvasót a könyvtár használatából.

 

 

Derecske, 2018. október 25.

 

 

 

 

 

 


Olvasóink értékelése: 5 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktív

Küldetésnyilatkozat

 

A könyvtár küldetése,

 • biztosítsa az információhoz való szabad hozzáférést,
 • hozzájáruljon az egyetemes, a nemzeti és helyi kulturális értékek megőrzéséhez, közvetítéséhez,
 • elősegítse az esélyegyenlőség biztosítását az információhoz való hozzáférés terén,
 • támogassa az egész életen át tartó tanulás lehetőségét,
 • lehetőséget kínáljon a szabadidő hasznos eltöltéséhez,
 • segítse a gyermekek olvasóvá nevelését, az olvasáskultúra fejlesztését,
 • szolgáltatásaival segítse a városban működő oktatási intézményeket,
 • hozzájáruljon a közéletben való részvételhez szükséges állampolgári tudnivalók és jogi szabályozás megismeréséhez,
 • elősegítse a digitális írástudás és az információs műveltség elsajátítását
 • elősegítse az állampolgári jogok gyakorlásához, valamint a személyes és közösségi önmegvalósításhoz szükséges közhasznú információk megismerését.

 

A könyvtár küldetését folyamatosan bővülő dokumentumállományával, a felhasználói igényeknek megfelelő szolgáltatásaival, technikai felszereltségével, könyvtárosai szakmai felkészültségével valósítja meg. 

A könyvtár célja, hogy családbarát környezetben segítse a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek felzárkózását, elősegítse az esélyegyenlőség növelését, a kompetenciafejlesztést, támogassa az élethosszig tartó tanulást, a szabadidő hasznos eltöltését, a mentális egészség megőrzését.

Könyvtárunk kulturális alapintézményként és közösségi térként kapcsolódik a város kulturális koncepciójához. Korszerű épületben, megfelelő informatikai háttérrel, képzett humánerőforrással, folyamatosan, szakszerűen fejlesztett gyűjteménnyel működik, a minőségirányítás elveit követve.

 

 

Derecske, 2020.december 31.


© 2024 Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár.
Minden jog fenntartva.